Jämför pris och offerter på kopiatorer
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Antal maskiner?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 juni 2021

Hyra/köpa kopiator Sverige

Ska du hyra eller köpa en kopiator?

Den svenska marknaden för kopieringslösningar rymmer ett stort antal återförsäljare som kämpar om kundernas lojalitet. Som företagskund har du därmed otaliga möjligheter kring vilken leverantör och specifikt utformade kopieringslösning att välja för din verksamhet. Med en så stor mängd återförsäljare tillgängliga och villiga att leverera kopiatorer och tilläggstjänster åt ditt företag kan det vara svårt att skapa en överblick över vad de enskilda leverantörerna erbjuder, för att sedan kunna jämföra dem sinsemellan.

Hitta en leverantör av kopiatorer i Sveriges storstadsområden:

Offerter och pris på kopiatorer?

För att underlätta processen vid att identifiera återförsäljare som erbjuder det just din verksamhet söker i en kopieringslösning har Expertvalet.se lanserat en tjänst som gör det enkelt att för dig som kund jämföra erbjudanden från olika leverantörer av kopiatorer och tillhörande serviceavtal i Sverige. Tjänstens syfte är att du som kund ska kunna motta offerter från olika leverantörer att jämföra med hänsyn till värdesproposition och pris.

Priset för en kopiator avsedd åt ett företag varierar beroende på faktorer såsom:

 • Kopiatorns storlek och uppskattade framställningskapacitet.
 • Huruvida kopiatorn innefattar multifunktioner såsom de för trådlös eller USB-baserad utskrivning, skanning, samt eventuellt faxning.
 • Kopiatorns funktioner och kapaciteter med hänsyn till exempelvis färgkopiering och stöd av olika slags pappersformat.
 • Kopiatorns design och varumärke.

Genom att fylla i och sända in formuläret på denna sida efterfrågar du som kund offerter från olika leverantörer av kopiatorer. Denna tjänst är gratis och du förbinder dig inte till något avtal genom att bruka den. Fyll helt enkelt i de preferenser och förutsättningar som är relevanta för kopiatorleverantörerna i din geografiska närhet att vara uppmärksamma på då de utformar en kopiatoroffert åt ditt företag. Leverantörerna är Expertvalets samarbetspartners och således kvalitetssäkrade på förhand.

Toshiba Kopiator

Kopiatorer i Sverige?

I Sverige finns en stor mängd leverantörer som erbjuder kopiatorer och andra kontorsmaskiner såsom multifunktionsskrivare från olika varumärkesproducenter och tillverkare. Produktvariationen är stor med hänsyn till såväl funktioner och driftsprestanda som till pris och kvalitetsnivå. Variationer finnes även vid egenskaper hos olika typer av kopiatorer, då dessa antingen kan framställa kopior i både färg och svartvitt, eller enbart i svartvitt. I kopiatorguiden kan du finna övergripande information kring de mest välkända kopiatorproducenterna vars produkter finns tillgängliga på kopiatormarknaden i Sverige.

I Sverige erbjuds bland annat kopiatorer av följande varumärken:

 • Canon.
 • Epson.
 • Hewlett Packard.
 • Ricoh.
 • Toshiba.
 • Samsung.
 • Xerox.
 • Brother.

Vad ska man tänka på?

Då du överväger att köpa in, hyra eller leasa en kopiator åt din verksamhet finns det en hel del aspekter att undersöka och fatta beslut kring. Detta eftersom en kopiator är en maskin som ska fungera och behållas under en relativt lång period och som för de flesta företag är en förutsättning för att verksamhetens dagliga drift ska kunna fungera effektivt. Exempelvis är en god servicelösning att rekommendera. Teckna därför ett tillhörande serviceavtal då du anskaffar en kopiator åt ditt företag - vare sig du väljer att köpa in, hyra eller leasa, för att försäkra dig om att kopiatorns funktioner och operativa processer underhålls regelbundet. På detta vis kan förhoppningsvis uppkomsten av oväntade problem vid kopiatorn undvikas. Därmed kan även besparingar göras med hänsyn till undvikelse av dyra reparationer eller oförutsett utbyte av kopiatorn.

Aspekter att tänka på och överväga vid anskaffning av en kopiator med tillhörande serviceavtal för en verksamhet består exempelvis av följande:

 • Kartlägg företagets behov med hänsyn till uppskattad årlig dokumentframställning.
 • Kartlägg företagets behov med hänsyn till olika slags dokumentformat som kopiatorn ska kunna stödja och framställa.
 • Var uppmärksam på eventuella extrakostnader som anskaffningen av en kopiator kan medföra. Exempel på sådana extrakostnader är kostnader för leverans, kostnader för installation, samt kostnader för tjänster som inte är inkluderade i serviceavtalet tecknat för kopiatorn.
 • Var uppmärksam på responstidens omfattning från det att ett fel rapporterats till dess att leverantören faktiskt är på plats för att åtgärda detta fel.
 • Slutligen är det viktigt att noga läsa igenom det kontrakt som återförsäljaren av en kopiator med tillhörande serviceavtal erbjuder dig och ditt företag. Detta för att undvika missförstånd vid avtalets omfattning och på så vis försäkra ett positivt förhållande till leverantören.

Kopieringsapparat

Köpa, hyra eller leasa kopiator i Sverige?

I Sverige finns leverantörer som erbjuder olika sätt för anskaffning av en kopiator. Som företagskund kan man välja att antingen köpa, hyra eller leasa en kopiator för användning vid det dagliga arbetet. Kostnadsfördelningen varierar självklart utefter de grundläggande förutsättningarna vid dessa anskaffningsalternativ; vid hyrning eller leasing kan en hög engångssumma såsom den vid inköp undvikas, men i det långa loppet kan det bli mer kostsamt att hyra eller leasa en kopiator jämfört med att köpa in en. För alla anskaffningsalternativ rekommenderas det emellertid att teckna ett tillhörande serviceavtal för den kopiator som verksamheten är i färd med att anskaffa. Slutligen är det viktigt att vara uppmärksam på såväl de nutida som de framtida kostnader som en kopiator medför innan ett bindande avtal undertecknas.