Jämför pris och offerter på kopiatorer
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Antal maskiner?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 01 juni 2021

Hyra kopiator

Hyra kopiator - få ett bättre avtal 

Vid speciella tillfällen såsom stora evenemang kan det vara en god idé att använda sig av tjänster för att hyra kopiatorer eller skrivare, för att effektivt kunna hantera det eventuellt utökade dokumentframställningsbehov som sådana tillställningar medför. De flesta organisationer har ett behov av att kunna framställa dokument tryckta på papper.

Att nyttja en tjänst såsom att hyra kopiator kan vara en god lösning för detta behov. Vid planeringen kan det dock vara svårt att exakt definiera de önskvärda funktioner som denna maskin ska ha. Det finns i dag ett stort utbud av tjänster för att hyra kopiator, alla med olika kvalitets- och prisnivå. Innan avtalet skrivs under är det därför viktigt att reflektera över de behov som en sådan ska täcka, såväl som över vilken slags lösning och leverantör som bäst motsvarar den enskilda verksamhetens preferenser för service och underhåll.

Genom att hyra kopiator kan eventuellt installation, rengöring och underhållsservice överlämnas åt den leverantör man hyr av. Detta alternativ innebär således ett tidseffektivt och bekvämt sådant för den verksamhet som använder tjänster förknippade med att hyra kopiatorer. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal, än det blir att köpa en sådan. Det aktuella priset sammanhänger naturligtvis med produktens funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Du kan också läsa om fördelarna med att hyra respektive köpa en kopiator

Varför behöver man hyra kopiatorer?

Om en verksamhet behöver framställa dokument för speciella evenemang eller hålla snäva leveranstider vid tillfällig och intensiv dokumentproduktion, finns det tjänster för att hyra kopiator eller skrivare. Hyresperioden kan sträcka sig mellan ett par dagar upp till år. Ofta kan leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment från enkel, personlig utrustning till avancerade, snabba maskiner såsom skrivare, multifunktionssystem, faxmaskiner och kopiatorer.

Genom att hyra kopiator finns även möjlighet att motta en komplett leverans av denna produkt, då utrustningen kan levereras inklusive förbrukningsmaterial och support. Sådana helhetslösningar säkerställer således en problemfri dokumenthantering, oavsett om det är en lokal eller landsomfattande händelse som står i fokus och medför det utökade dokumentframställningsbehovet inom en verksamhet.

Tillfällen då en verksamhet kan vara i behov av tjänster för att hyra kopiatorer kan bland annat utgöras av följande:

 • Evenemang såsom möten, konvent, seminarier, mässor eller sporthändelser.
 • Tillfällen då verksamheten upplever extra arbetsbelastning - exempelvis vid deklaration, bokslut, revision eller rättstvist.
 • Tillfälliga behov vid exempelvis filmproduktion, byggnadsprojekt eller för aktiviteter inom försäljningsvdelningen.
 • Uppförande av tillfälliga kontor eller försäljningsavdelningar.

Hyra kopiator för evenemang?

Oberoende av storleken på ett specifikt evenemang - lokalt, landsomfattande, av engångsnatur eller årligt återkommande - är dokumenthantering något man inte behöver bekymra sig om då man utnyttjar en tjänst för att hyra kopiator. En del leverantörer kan även producera och tillhandahålla beställtryck av handböcker, programblad, pressmaterial eller stödanteckningar, för att underlätta arbetet vid förberedelse och genomföring av ett evenemang. Aktiviteter som kan erbjudas av leverantörer vid tjänster för att hyra kopiatorer och dylikt är bland andra:

 • Ett utbud av högkvalitativa skrivare, multifunktionssystem, faxmaskiner och kopiatorer för svartvitt eller färg, för alla behov av kopiering, utskrift, scanning och faxning.
 • Tillhandahållande och leverans av förbrukningsmaterial såsom pappersark.
 • Leverans, installation och återhämtning av de maskiner som hyrs.
 • Tillförlitlig service och driftskontroll av de maskiner som hyrs.

Hyra kopiator för att hantera överbelastning?

Vid tillfällen då en verksamhets ursprungliga personal och utrustning inte helt räcker till kan det vara en god idé att utnyttja utomstående tjänsteutbud inom olika branscher. Då en snabb och enkel lösning krävs för verksamhetens tillfälligt utökade drift, kan således tjänster för att hyra kopiatorer komma till god användning och vara en effektiv lösning på det föreliggande problemet. Utan ytterligare förpliktelser kan dessutom tjänster för att hyra kopiatorer utnyttjas. En plötslig och kanske oväntad ökning av arbetsbelastningen inom en verksamhet kan vara en anledning till varför sådana tjänster kan komma i betraktning.

För att hålla den ökade dokumentproduktionen som en sådan utökning eventuellt medför igång och under kontroll, kan en verksamhet därmed hyra kopiatorer för att hantera situationen på ett effektivt sätt. Att hyra kopiatorer innebär även att man blir fri från långfristiga kapitalutgifter vid kortsiktiga och tillfälliga aktiviteter. Att hyra kopiatorer i samband med överbelastning inom en verksamhet kan komma i betraktning för och vara en god lösning i samband med tillfällen såsom:

 • Dokumentproduktionstoppar i samband med revision, tillsynsärenden, bolagsfusion eller rättstvist.
 • Säsongsbetonade toppar såsom deklaration eller bokslut.
 • Vid plötsliga marknadsaktiviteter. 

Tjänster för att hyra kopiatorer kan således komma i betraktning då en verksamhet är i behov av att producera extra stora dokumentmängder.

Vad ska övervägas vid tjänster för att hyra kopiatorer?

Vid tjänster för att hyra kopiatorer bör ett flertal element övervägas, då det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika leverantörer såväl som olika slags kopiatortyper och -modeller åt. Det är därför väsentligt att reflektera över de behov och målsättningar på en arbetsplats som det med att hyra kopiator ska tillgodose; vilket resultat önskas uppnås? Vidare är det, i processen av att anskaffa en tjänst för att hyra kopiator, viktigt att besluta om huruvida den aktuella maskinen ska vara kapabel att framställa dokument i färg och i olika storleksformat, men även huruvida den ska besitta kapaciteter som sådana hos en multifunktionsskrivare (funktion för olika typer av utskrifter och scanning).

Hyra kopiator - vilka funktioner ska en sådan maskin ha?

Kopiatorn är en relativt komplex typ av maskin och existerar med en rad olika funktioner och kapabiliteter, det är därför viktigt att vid jämförelser av tjänster för att värdera vad som utefter konkreta behov väger tyngst - kvalitet eller kvantitet. Vilket arbetsområde planeras en kopiator att användas inom? Är syftet med denna kontorsmaskin att framställa en omfattande mängd dokument var dag (kvantitet), eller är det att kopiera högkvalitativa visuella element i färg (kvalitet)?