Jämför pris och offerter på kopiatorer
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Antal maskiner?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 juni 2021

Vad är priset för en kopiator?

Vid anskaffning av en ny kopiator för en verksamhet kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för denna typ av vara varierar brett och beror på en mängd olika parametrar. Faktorer som påverkar anskaffningspriset för en kopiator utgörs bland annat av följande element:

 • Storlek,
 • urval av framställningsbara dokumentvarianter,
 • design,
 • modelltyp,
 • kapacitet, och
 • prestanda.

De löpande driftskostnader som en kopiator medför beror sedan på konsumeringsmängden av olika slags bläckpatroner. Bläckpatroner kan köpas i färg eller gråskala - där priset ofta är högre för sådana i färg. Funktionen av att kunna kopiera i färg, såväl som olika storlekar, varianter och mängd av pappersark, har därmed också inverkan på priset för en ny kopiator. Om din verksamhet enbart har behov av att framställa kopior och dokument i svartvitt eller gråskala, finns det således besparingar att göra med hänsyn till val av bläckpatroner.

Vad ska du tänka på?

När du är i färd med att köpa in en ny kopiator till din verksamhet är det viktigt att du noga kartlagt det behov som en sådan ska uppfylla inom den dagliga verksamhetsdriften. Vilka preferenser och krav ställer de dagliga arbetsuppgifterna på en kopiator? Vilka funktioner ska denna ha för att effektivt bidra till att medarbetarna kan göra ett gott arbete? Då de grundläggande behoven är fastställda, kan du börja undersöka marknaden mer noggrannt och se till de möjligheter som erbjuds av olika leverantörer. Element som du bör överväga i dina värderingar och jämförelser av olika leverantörsalternativ och kopiatorer är bland andra:

 • Förbrukningsmängd,
 • funktioner såsom kopiator i kombination med funktioner för utskrift, scanning och eventuellt fax (en så kallad "multifunktionsskrivare"),
 • funktioner såsom sammanhäftningar av dokument,
 • nätverksfunktioner vid kopiatorn, för att möjliggöra trådlös överföring av data från datorer inom samma nätverk som kopiatorn,
 • antal medarbetare som dagligen ska använda kopiatorn, samt
 • kopiatorns kapacitet att utöver i svartvitt även kunna framställa dokument i färg.

Pris för att köpa kopiator?

Priset för att köpa en ny kopiator varierar brett och kan vara en kostsam - men nödvändig - utgift för att din verksamhet ska kunna utföra dess dagliga uppgifter. Det aktuella priset för en kopiator sammanhänger naturligtvis med produktens funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Pris för att hyra eller leasa kopiator?

Genom att hyra eller leasa en kopiator följer fördelen av att en eventuell driftsservice ingår i tjänsten. Leverantören av kopiatorn kan då enligt överenskommelse eventuellt ansvara för att maskinen är kapabel att prestera till sin fulla kapacitet, samt att dennas bläckpatroner blir kontrollerade och utbytta vid lämpligt tillfälle. Därmed blir detta anskaffningsalternativ tidseffektivt och bekvämt för din verksamhet. Att hyra eller leasa en kopiator kan för en kort period vara en god och kostnadseffektiv lösning. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett sådant avtal, än det skulle bli att göra en investering i att köpa och äga en kopiator. Därmed bör du undersöka och försöka uppskatta hur behovet av en kopiator kommer att se ut och eventuellt utvecklas inom en överskådlig framtid, innan du fattar ett beslut kring vilket alternativ - inköp, hyrning eller leasing - som passar just din verksamhet bäst.

Anskaffning av en kopiator kan finansieras genom olika slags banklösningar, men den vanligaste finansieringsformen för anskaffning av denna apparat till en verksamhet är leasing. Leasing innebär ett avtal där du som kund förpliktigar dig till att betala leverantören för en rad tjänster som denna utför i samband med den produkt du leasar. Det finns två typer av leasing:

 • Operationell leasing: kortvarigt avtal där du vanligtvis har rätt att säga upp avtalet innan detta utlöper, mot att du ofta krävs på en viss premiesumma för risken detta innebär för leverantören.
 • Finansiell leasing: långvarigt avtal som sträcker sig över hela produktens förväntade livstid, vilket innebär att ett sådant avtal i stort sett är omöjligt att säga upp inom loppet av kontraktperioden.

Behövs underhåll och service för en kopiator?

Eftersom en kopiator är en kontorsmaskin som är att betraktas som en långsiktig investering - en apparat som ska behållas och fungera under en längre period, är det viktigt att även investera tid och pengar i kontinuerliga kontroller av denna. Då du anskaffar en ny kopiator för din verksamhet kan du ofta köpa med en tjänst för service och löpande driftsunderhåll, vilket således är att rekommendera. I dag erbjuder de flesta leverantörer just en sådan tjänst, med möjlighet att skräddarsys efter ditt specifika behov. Genom att istället förbise och försumma ett kontinuerligt driftsunderhåll av den kopiator som dagligen används vid aktiviteter essentiella för din verksamhet, utsätter du dig för risken av att i framtiden behöva betala dyra pengar för att reparera eller ersätta kopiatorn.

Beställ flera offerter redan i dag

Här hos expertvalet.se kan du beställa och motta upp till fyra offerter från olika leverantörer av kopiatorer, helt utan förpliktelser. Genom att använda denna tjänst får du således enkelt och bekvämt kontakt med de leverantörer som erbjuder den lösning som bäst matchar dina behov för en ny kopiator. Allt du behöver göra är att fylla i information om dina preferenser och behov, så kontaktas du av relevanta företag för försäljning och leverans av kopiatorer inom kort.