Jämför priser på kopiatorer
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många kopior gör ni månatligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 01. februari 2018

Skrivare med kopiator och scanner - vad är en multifunktionsskrivare?

De flesta verksamheter har i dag ett behov av att kunna framställa dokument såsom kopior och utskrifter av informations- och arbetsunderlag. Under början av 2000-talet blev det alltmer vanligt att använda så kallade "multifunktionsskrivare" - kopiatorer utrustade med digital teknik såsom en integrerad bildläsare och skrivare. Multifunktionsskrivaren kallas även "allt-i-ett-skrivare" och är alltså en maskin där skrivaren är kombinerad med en eller flera andra apparater, vanligtvis scanner, kopiator och eventuellt fax. Denna typ av kontorsmaskin är i dag bland de mest förekommande sådana på arbetsplatser runt om i landet.

Vad ska du tänka på?

Om du ska köpa en ny skrivare finns det mycket att tänka på, inte minst huruvida du ska investera i en med fler funktioner än just vanlig utskrivning. Det finns en mängd olika typer av multifunktionsskrivare såväl som enklare skrivare ute på marknaden, anpassade efter olika behov och användningsområden. Den första frågan du måste ställa dig är därför: "vilket behov ska inköpet av denna apparat täcka?" Och vidare: "vilka resultat önskar jag uppnå genom att använda apparaten?" Därefter kan du börja undersöka hur du ska gå tillväga för att kunna uppnå de målsättningar du satt, för att sedan hitta den leverantör som bäst matchar dina behov och preferenser för dessa målsättningar. Vilken skrivartyp just du behöver beror därmed i största grad på hur du vill och kommer att använda denna. Eftersom valet av skrivare för en verksamhet i största grad beror på vilka behov verksamheten har för att framställa dokument såväl som användningsområden för dessa, är det viktigt att noga tänka igenom dessa aspekter innan du beslutar dig för vilken skrivarmodell du ska köpa. Ska skrivaren mest användas för att skriva ut text, eller ska den även användas för att skriva ut bilder? En annan sak att fundera på är självklart volymen av utskrifter och kopior som din verksamhet planerar att framställa via apparaten - är det sporadiskt eller kanske flera dokument varje dag?

Hur väljer du en multifunktionsskrivare?

Eftersom en multifunktionsskrivare kombinerar funktionerna vid en skrivare, scanner, kopiator och ibland även fax i en och samma maskin, är den en mycket behändig apparat. Förutom att den tar upp mindre plats än tre till fyra separata apparater, kostar den även mindre än att köpa en mängd olika sådana. När du ska välja en multifunktionsskrivare till din verksamhet bör du undersöka egenskaper och funktioner vid de olika element (skrivare, scanner, kopiator och eventuellt fax) som denna är en kombination av.

Skrivare

Utskriftskvaliteten på skrivare har förbättrats samtidigt som priserna blivit lägre. Om du vill skriva ut bilder från en digitalkamera finns det skrivare med kapacitet att skriva ut kvalitativa bilder direkt från minneskortet, utan att du först behöver överföra bilderna till en dator. Färgutskrifter är dessutom inte längre en lyx-funktion - detta klarar i dag de flesta skrivare med god prestanda. Huvudsakligen finns det två olika typer av skrivare: laserskrivare och bläckstråleskrivare, men även LED-skrivare (liknande laserskrivare). Laserskrivaren är den typ av skrivare som är vanlig på ett kontor, medan bläckstråleskrivaren ofta förekommer vid privat bruk. Det vanligaste formatet för utskrifter från en skrivare är vanligt A4 papper, men det finns även de skrivare som klarar av större format - ett alternativ som kan vara nödvändigt för en verksamhet. Upplösningen för en skrivare anges i pixlar per tum och ju högre upplösning, desto finare utskrifter kan framställas. Om du har för avsikt att skriva ut bilder är det därmed viktigt att anskaffa en skrivare med god upplösningskapacitet. Slutligen är det viktigt att välja en apparat som är kompatibel med operativsystemet för den dator som den ska kopplas till.

Scanner

Kvaliteten på de inläsningar som en scanner utför bestäms av den optiska upplösningen som en sådan apparat har. Upplösningen hos en scanner beskriver skarpheten och klarheten i den bild som läses in och mäts i punkter per tum. Upplösningsmängden och bildkvaliteten beror således på antalet punkter per tum, ju fler desto bättre. En annan faktor att ta hänsyn till vid värdering av en scanner är färgdjupet. Detta visar antalet färger och nyanser som kan utskiljas i den bild som ska läsas in. Inuti bilden är varje punkt en pixel - likt vid en skrivare - och olika scanners läser in pixlarna med olika kvalitet. Teknologin för en scanner kan beskrivas genom två olika typer av apparater: "flatbäddsscanner" och "sheet-fed-scanner." I en flatbäddsscanner läggs dokumentet som ska läsas in på en glasskiva och i denna apparat kan dokument och objekt läsas in oberoende av storlek eller tjocklek (exempelvis tidningar, böcker eller kartor). I en sheet-fed-scanner dras dokumentet istället genom scannern. Denna teknik är därmed lämplig vid inläsning av enstaka pappersark, medan blad från tidningar eller böcker måste lossas. Scanners säljs vanligtvis med en specifik mjukvara som kontrollerar inläsningen och justerar det material man scannat in. En standard vid de flesta apparater är "Twain," vilket möjliggör direktinläsning till andra programvaror för aktiviteter såsom bildredigering eller texthantering.

Kopiator

Aktivitetstiden för framställning av kopior är ofta samma som vid en vanlig utskrift via skrivarfunktionen i en multifunktionsskrivare. Utöver i stort sett samma kopieringshastighet och upplösning som för en skrivare, har en digital kopiator ett större intervall för förminskning och förstoring av dokument jämfört med en analog kopiator.

Fax

Slutligen, vid undersökning av egenskaper och funktioner vid de olika element som en multifunktionsskrivare är en kombination av, är det möjligt att du upptäcker att din verksamhet utöver skrivare, scanner och kopiator även är i behov av en fax. En fax scannar varje sida som läggs in i den och konverterar bilden till en serie av ljusa och mörka punkter. Detta mönster översätts sedan till ljudsignaler och sänds till en mottagande fax via telefonnätet, vilken tolkar dessa tonerna och omvandlar dem tillbaka till punkter för att sedan skriva ut bilden. Nu när du förhoppningsvis fått lite mer kött på benen om vad en multifunktionsskrivare faktiskt är, hoppas vi att du kan företa ett mer informerat val vid inköp av denna apparat för din verksamhet.