Jämför priser på kopiatorer
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kopiator - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många kopior gör ni månatligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 01. februari 2018

Funderar du på att köpa kopiator?

Vad bör du överväga vid inköp av en ny kopiator?

Då du ska köpa in en ny kopiator till din verksamhet är det en god idé att noga tänka över ett flertal element, innan du sätter igång att spendera pengar. Det är många faktorer vid en kopiator - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika typer och modeller åt. Det är även skillnader mellan olika leverantörer och de lösningar dessa erbjuder för inköp av en sådan kontorsmaskin. Därför är det väsentligt att reflektera över de behov och målsättningar på en arbetsplats som en kopiator ska tillgodose; vad är syftet för och vilket resultat önskas uppnås med denna maskin? Dessutom är det bra att bilda sig en uppfattning kring huruvida den kopiator som ska anskaffas ska vara kapabel att framställa dokument i färg och i olika storleksformat, men även huruvida den ska besitta kapaciteter såsom sådana hos en multifunktionsskrivare (funktion för olika typer av utskrifter och scanning).

Vilka faktorer bör du ta hänsyn till?

Kopiatorn är en relativt komplex typ av maskin, med en rad olika funktioner och kapabiliteter. Det är därför viktigt att vid jämförelser av olika slags kopiatorer och tjänster för att underhålla och anskaffa sådana värdera vad som utefter din verksamhets konkreta behov väger tyngst - kvalitet eller kvantitet. Vilket arbetsområde planerar du att använda den nya kopiatorn inom? Är syftet för denna att framställa en omfattande mängd dokument var dag (kvantitet), eller är det att kopiera högkvalitativa visuella element i färg (kvalitet)?

Är en multifunktionsskrivare ett bättre val för din verksamhet?

De flesta verksamheter har i dag ett behov av att kunna framställa dokument såsom kopior och utskrifter av informations- och arbetsunderlag. Under början av 2000-talet blev det alltmer vanligt att använda så kallade "multifunktionsskrivare" - kopiatorer utrustade med digital teknik såsom en integrerad bildläsare och skrivare. Multifunktionsskrivaren kallas även "allt-i-ett-skrivare" och är alltså en maskin där skrivaren är kombinerad med en eller flera andra apparater, vanligtvis scanner, kopiator och eventuellt fax. Denna typ av kontorsmaskin är i dag bland de mest förekommande sådana på arbetsplatser runt om i landet. En faktor att ta hänsyn till vid behovskartläggningen inför inköp av en ny kopiator är därför huruvida din verksamhet får ut mer av att köpa en maskin som inbegriper flera olika funktioner, i motsats till en enkel kopiator.

Finns det miljöfaktorer att ta hänsyn till?

Innan du anskaffar en ny kopiator för din verksamhet bör du noga studera produktinformationen för olika slags kopiatorer. Det finns nämligen en del miljökonsekvenser att ta ställning till med hänsyn till underhåll och användning av en kopiator vid den dagliga verksamhetsdriften. I samband med en kopiator finns en rad kriterier etablerade för att ta hänsyn till miljön. För att du ska vara säker på att dessa krav uppfylls av den kopiator du överväger att anskaffa för din verksamhet, bör du undersöka om denna är miljömärkt. Den största belastningen på miljön - med hänsyn till kopiatorer och andra kontorsmaskiner, har sitt ursprung ur användar- och avfallsledet. Därmed är det viktigt att du som användare väljer en energieffektiv kopiator, vilken även innehåller så få miljöbelastande ämnen som möjligt. Från tillverkning till kassering av en kopiator utgörs de största miljöproblemen av utsläpp av lösningsmedel, tungmetaller, bromföreningar, freoner, dioxiner och andra giftiga ämnen. En kopiator medför även en hög energiförbrukning. Alla dessa faktorer bör således tas med i betraktningen och studeringen av produktinformation vid olika slags kopiatorer och leverantörs-erbjudanden för sådana.

Element som påverkar prisnivån för en kopiator?

Om du funderar på att köpa en kopiator (istället för alternativ såsom att hyra eller leasa en kopiator) till din verksamhet är det en god idé att studera en del element som påverkar prisnivån för denna typ av produkt. Prisnivån för olika slags kopiatorer kan nämligen vara brett varierande och bero på en mängd olika parametrar. Dessa parametrar kan kort och gott beskrivas enligt följande:

  • Storlek,
  • urval av framställningsbara dokumentvarianter,
  • design och varumärke,
  • modelltyp,
  • funktioner,
  • kapacitet, och
  • prestanda. 

De löpande driftskostnader som en kopiator sedan medför varierar i takt med din verksamhets konsumtion av olika slags bläckpatroner (färg eller gråskala) - där priset ofta är högre för att kopiera i färg, såväl som varianter och mängd av pappersark.

Beställ flera offerter redan i dag

Här hos expertvalet.se kan du beställa och motta upp till fyra offerter från olika leverantörer av kopiatorer, helt utan förpliktelser. Genom att använda denna tjänst får du således enkelt och bekvämt kontakt med de leverantörer som erbjuder den lösning som bäst matchar dina behov för en ny kopiator. Allt du behöver göra är att fylla i information om dina preferenser och behov, så kontaktas du av relevanta företag för försäljning och leverans av kopiatorer inom kort.