Jämför pris och offerter på kopiatorer
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Antal maskiner?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 05 juli 2021

Kopieringsmaskiner till ditt företag

Välj rätt kopiator till ditt bolag

Har du funderat över om kostnaderna för utskrifter kan minskas?
Detta problem har många företag och organisationer, framför allt de som hyr eller leasar en kopiator. Om ditt kontor letar efter en bättre eller billigare lösning för utskrifter, har du hittat rätt. När du ska välja en ny kopiator är det först och främst relevant att ta reda på följande:

 • Hur många kopior ska skrivas ut varje månad?
 • Ska utskrifterna vara i färg eller endast svartvita kopior?
 • Behöver kopiatorn kunna skriva ut i A3-format?

När du har bestämt dig för vilken kapacitet och vilka funktioner som kopiatorn behöver ha, är nästa fråga vilka som ska använda kopiatorn. Det finns även kopiatorer som kan motta dokument trådlöst, via nätverket, eller via USB eller wifi. Du kan välja en kopiator med möjlighet för enskild inloggning om det är viktigt att dokumenten enbart kan ses av personen som arbetar med det. Denna funktion kan även vara lämplig för lärosäten, bibliotek och skolor, när man vill ta betalt för varje kopia.

På Expertvalet kan du enkelt begära kostnadsfria offerter för att undersöka om du kan få ett bättre avtal, eller en bättre anpassad modell.

Utskrivna papper.

Kopiatorer och prissättning - vad kostar det?

Hur ska kopiatorn finansieras? En kopieringsmaskin behöver inte vara särskilt dyr. Om du däremot ska kunna skriva flera olika format eller tusentals kopior varje månad, kan inköpskostnaden uppgå till över 40 000 kronor. Då kan det vara bra att undersöka möjligheten att hyra eller leasa kopiatorn, vilket innebär en fast kostnad varje månad.

Om din organisation har avsatt en budget för inköp av en ny kopiator, är detta ofta det mest lönsamma alternativet på lång sikt. När du köper en kopiator bör du även beakta de löpande kostnaderna. Sådana utgifter omfattar till exempel:

 • Pris på toner eller bläckpatroner.
 • Priset för papper i olika format och tjocklek. Större papper av högre kvalitet, vilket innebär ett tjockare papper, kostar mer än standardkvalitet i A4-format.

Köpa en kopiator till företaget

Om du väljer att köpa en kopiator innebär det en fast kostnad, samt priset på förbrukningsvaror som krävs för utskrifterna. Priset på kopiatorn beror på produktens kapacitet, funktion och teknik, men påverkas även av varumärke och design. Kopiatorer med laserskrivare är vanligen dyrare i inköp jämfört med bläckstråleskrivare. Ur användningssynpunkt är dock laserskrivaren mindre kostsam med hänsyn till löpande kostnad för färgtoner.

Prisexempel köpa kopiator 20 000 kr.

Hyra eller leasa kopiator

Fördelen med att hyra eller leasa en kopiator är att du slipper en större engångskostnad, och istället kan sprida ut kostnaden över en längre tid. Dessutom ingår ibland serviceunderhåll och förbrukningsmaterial i månadshyran. För användning under en kortare tid, vid till exempel event och konferenser, kan ett hyresavtal vara det mest fördelaktiga alternativet. På lång sikt är det dock ofta dyrare att hyra en kopiator jämfört med att köpa den.

Hyra kopiator prisexempel, 495 kr i månaden.

Använd Expertvalets kopiatorguide för att veta mer om vilka funktioner kopiatorn har. Observera att kopiatorguiden motsvarar en sammanställning av producenter för kopiatorer i Sverige, och inte nödvändigtvis motsvarar utbudet som finns tillgängligt via Expertvalet.

Grå skrivare flera pappersstorlekar.

Vilka funktioner ska en kopiator ha?

Beroende på din verksamhets behov och användning av kopiator, finns det många modeller att välja bland. Därför är det viktigt att utvärdera vilka funktioner som är viktigast för ditt företag:

 1. Är utskrifternas kvalitet det viktigaste?
 2. Är det viktigast att kunna skriva ut många dokument på kort tid?
 3. Behöver ni en multifunktionsskrivare med både kopiator, skrivare och scanner?

Kopiator till tryckerier och förlag

Tryckerier och förlag skriver ut stora mängder dokument av hög kvalitet. Därför använder dessa verksamheter, med den primära uppgiften att framställa pappersdokument, vanligen en såkallad tryckpress. Prislappen för denna typ av skrivare och kopiator är betydligt högre än kostnaden för mindre avancerade kopiatorer.

Kopiator till kontor

Kontor med ett relativt stort behov av att skriva ut dokument av god kvalitet, väljer ofta en kopiator som kan hantera A3-dokument. Det kan till exempel handla om broschyrer och affischer som måste skrivas ut i större format än A4. En kopiator för A4-format kan nämligen inte hantera utskrifter i A3, medan en kopiator för A3-utskrifter även kan hantera mindre format.

Vilken kopiator är bäst?

När man värderar funktioner hos en kopiator och sedan anskaffar en sådan för en organisation, kan det vara svårt att tillfredsställa de preferenser och behov som gruppens många medlemmar har. Beslutet om vilken slags kopiator man ska välja bör fattas på grundlag av det syfte denna ska uppfylla på arbetsplatsen.

Vilken typ av kopiator man väljer bör således bero på det primära kopieringsrelaterade behov som existerar inom den egna organisationen. En A3-kopiator är den typ av kopiator som är vanligast förekommande på en arbetsplats såsom ett kontor. Inom arbetslivet är det nämligen ofta nödvändigt att framställa och duplicera stora format av olika slags originaldokument.

Den typ av kopiator som är utformad för att framställa dokument i A4-format saknar kapacitet att producera kopior i A3-format. Däremot kan en A3-kopiator kan framställa dokument i format av såväl A3 som A4. Både A3-kopiatorer och A4-kopiatorer kan framställa kopior av mindre pappersformat, såsom A5 och A6.

Hur fungerar en kopiator?

Den centrala komponenten i en kopiator utgörs av en selentäckt roterande trumma som laddas upp elektriskt. Kopiatorn är en maskin bestående av en rad olika tekniska element, vilka tillsammans bildar en process enligt följande stadier:

 1. Ett originaldokument i pappersformat läggs på kopiatorns glasskiva och belyses sedan med en kraftig lampa som ger ett skarpt ljus.
 2. De textfria (de vita) områdena av originaldokumentet reflekterar ljuset mot den selentäckta trumman, vilken laddas ur på de områden där ljuset träffar.
 3. Områdena på den roterande trumman som motsvarar de textfyllda mörka områdena på originaldokumentet förblir laddade och dessa områden beläggs med ett färgpulver av motsatt laddning.
 4. Originaldokumentets text överförs sedan tack vare detta färgpulver till en papperskopia då den roterande trumman möter det papper som finns placerat inuti kopiatorn.
 5. Slutligen värms den nyproducerade papperskopian upp för att färgpulvret ska fastna.

Skrivare med papper-

Miljöaspekter vid bruk av en kopiator?

Vi vet alla att det inte är till miljöns fördel att skriva ut och använda alltför mycket papper. Användningen av kopiatorn bör därför ske med hänsyn till miljön, men det finns även ämnen inne i kopiatorn som påverkar miljö och människor negativt.

Miljöfarliga utsläpp vid bruk av en kopiator

Kopiatorer må vara användbara, men inte särskilt miljövänliga. Det beror delvis på användningen i form av papper och färgpatroner, men också på dåliga möjligheter att återvinna kopiatorns delar när den ska kasseras. Vid tillverkning, användning och kassering av kopiatorn frigörs flera miljö- och hälsoskadliga ämnen, bland annat tungmetaller, bromföreningar, freoner och dioxiner.

Bromföreningar såsom bromerande dioxiner och metylbromid uppkommer främst vid förbränning av bromerande flamskyddsmedel, vilket skyddar kopiatorns kablar och kretskort mot brand. Denna typ av flamskyddsmedel tillverkas inte i Sverige, men finns i plast, textilier och gummi som importeras från utlandet.

Gifterna som uppstår vid förbränningen finns kvar i naturen under en lång tid. De kan även finnas kvar i kroppen på djur och människor vars hud kommer i kontakt med de giftiga ämnena. Anledningen till att flamskyddsmedel av denna typ används i kopiatorer, är helt enkelt för att minimera risken för brand i de elektroniska delarna av maskinen.

Miljömärkning för kopiatorer

Bläckpatroner.Det finns idag miljömärkta kopiatorer från bland annat Brother och Sharp. De miljömärkta modellerna ska uppfylla kraven från Svanen enligt märkningen Blå Ängeln, vilket bland att innebär att delar av plasten ska vara återvunnen, att kopiatorn ska kunna skriva ut dubbelsidigt och att maskinen ska kunna demonteras.

Vidare finns det restriktioner för vilken typ av flamskyddsmedel som får användas i gummi och kablar. Tonerkassetterna ska kunna repareras och återanvändas och reservdelar ska vara tillgängliga på marknaden i minst fem år efter inköpet. Det är inte bara kopiatorns komponenter som omfattas av miljömärkningen. Även förpackningen av kopiatorn ska vara tillverkad av minst 50 procent återvunnet material.

Den största miljöpåverkan från kopiatorer uppkommer vid användning och skrotning av maskinen. För att minska den negativa miljöpåverkan kan du välja Svanenmärkt papper, reparerbara tonerkassetter, samt kopiera med måtta. När kopiatorn slutar fungerar ska du se till att den tas om hand och återvinns på ett korrekt sätt för att undvika att hälso- och miljöfarliga ämnen uppkommer.

Miljövänliga alternativ vid bruk av en kopiator

Det finns i dag kopiatorer med funktion för dubbelsidig utskrift, vilket sänker papperskostnader och pappersbruk, och därmed innebär ett mer miljövänligt alternativ vid framställning av dokument. Vidare är kopiatorer en av de kontorsmaskiner som drar mest energi på en arbetsplats. För att bespara negativ belastning på miljön genom en hög energikonsumtion bör man således undersöka alternativ för kopiatorer med funktioner för automatisk avstängning, som efter utskrift går ner i ett energisparläge.

Konstruktion av en kopiator

En kopiator är en sammansatt produkt, vilket innebär att en sådan innehåller många olika komponenter och således många olika material. För en så miljömässigt god avfallshantering som möjligt är det därmed viktigt att tänka på konstruktionen av en kopiator vid anskaffning av denna. Fördelaktigt vid återvinning och skrotning av en kopiator är om denna består av så få plasttyper som möjligt. Vidare är det önskvärt att en kopiator är enkel att demontera.

Producentansvar för kopiatorer

Kopiatorer omfattas av producentansvar, vilket innebär att producenten av en sådan produkt ansvar för omhändertagande och kassering vid köp av en kopiator. Därmed ska en färdiganvänd kopiator lämnas till producenten av denna, för miljöriktig demontering och skrotning. Man som kund prioritera anskaffning av en kopiator från de leverantörer som täcks av ramavtal, såväl som företag i Avtalsdatabasen. Detta då hänsyn till miljön redan tagits av de företag som handlat inom ramavtalen och godkänts i Avtalsdatabasen.

Vid värdering av olika leverantörer för en kopiator är det en god idé att begära en miljövarudeklaration för produkten. En sådan deklaration bör beskriva de specifika miljökrav som uppfylls av den kopiator som erbjuds. Genom att sedan jämföra energiförbrukning hos olika kopiatorer då dessa är i arbete, vänteläge och energisparläge, såväl som övriga miljöegenskaper för kopiatorerna, kan man göra ett bättre miljömässigt val.

Vilken typ av underhåll och service behövs för en kopiator?

Då en kopiator är en kontorsmaskin som ska behållas och fungera under en längre period är kontinuerliga kontroller av en sådan essentiell. Att vid anskaffning av en ny kopiator köpa med en service för löpande driftsunderhåll är således att rekommendera, en tjänst som de flesta leverantörer i dag erbjuder. Genom att förbise och försumma ett kontinuerligt driftsunderhåll av en kopiator, utsätter man sig således för risken av att i framtiden behöva betala dyra pengar för att reparera eller ersätta denna.

Information om kopiatorer

Tiden för kopiatorer som enbart fungerar som kopiator, är i det närmsta förbi. De enklare modellerna som enbart används för kopiering har sedan 2000-talet i allt högre grad ersatts med såkallade multifunktionsskrivare. Denna typ av kopiator och skrivare, som även kan inkludera en scanner, använder en digital teknik med integrerad bildläsare.

Det finns ett antal stora aktörer på marknaden för kopiatorer. Många av dessa är japanska företag vars produkter säljs under flertalet olika varumärken. Ett särdrag inom marknaden för kopiatorer är nämligen att samma produkt säljs under flera olika produktnamn och varumärken. Trots detta är utbudet stort bland nya kopiatorer och nya tekniker för bildframställning och utskrift utvecklas löpande.

Om du söker en ny kopiator till ditt företag eller verksamhet, ska du inte tveka att kontakta Expertvalet. Vi hjälper dig att finna en kopiator som matchar dina behov gällande kapacitet och funktioner. Du mottar offerter från upp till fyra leverantörer och väljer sedan den produkt som passar dig bäst. Vet du vad det bästa är? Det kostar dig ingenting och du förbinder dig inte till köp eller hyresavtal.